Nabídka ZČ

Nabídka zájmových aktivit

Jana Masaryka

Ve školním roce 2020/21 nabízíme spoustu možností jak trávit volný čas při pobytu na "intru". Od sportovních aktivit, přes umělecké, kulturní a hudební až po výtvarné. Vybere si téměř každý, snažíme se neustále sledovat nové trendy a inovovat nabídku aktivit. Samozřejmě s ohledem na zvýšená hygienická opatření.

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

16,30 – 17,30 Dívčí posilovna– vychovatelka Chmelíčková

18,00 – 19,00 Cvičení pro začátečníky– vychovatelka Skořepová

18,00 – 19,30 Stolní tenis– vychovatel Bugel

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

19,00 – 20,00 Dívčí posilovna- vychovatelka Chmelíčková

18,00 – 19,00 Klubové aktivity– vychovatelka Kyralová

19,00 – 20,00 Volejbal– vychovatelka Skořepová

20,00 – 21,00 Sálová kopaná– vychovatel Mandák

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

18,00 – 19,30 Cvičení pro začátečníky– vychovatelka Skořepová

17,00 Vaření– vychovatelka Kyralová

17,00 – 18,00 Střelecký kroužek– vychovatelka Pešková

18,45 Keramika– vychovatelka Chmelíčková

20,00 – 21,00 Hry pro chytré hlavy– vychovatel Mandák

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

18,30 – 19,30 Florbal– vychovatel Bugel

18,00 – 19,30 Cvičení pro začátečníky– vychovatelka Skořepová

0
Počet pořádaných akcí v letošním škoním roce pro naše žáky