Organizace školního roku

Organizace školního roku

2021/22 a pobytu žáků v DMIŠJ