Poradenské pracoviště domova mládeže

Domovní poradenské pracoviště je zařízení, které zajišťuje a nabízí bezplatné poskytování standartních poradenských a konzultačních služeb, informační, diagnostickou a metodickou činnost a odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby pro žáky a studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Mgr. Igor Krhovský
vedoucí poradenského pracoviště / speciální pedagog pro pracoviště Vocelova
E-mail:
Konzultační hodiny:
každé úterý 17:00 – 18:00 hodin
Telefon:
495 540 060
724 123 119
Vedoucí PP:
Koordinuje pedaogicko-psychologické poradenství ve školském zařízení, pracuje s celým systémem školského zařízení.
Speciální pedagog:
Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, monitoruje výskyt rizikových jevů a chování žáků, provádí kompletní diagnostiku, apod.
Mgr. Jana Fišerová
speciální pedagog pro pracoviště Hradecká a Jana Masaryka
E-mail:
Konzultační hodiny:
každé úterý a čtvrtek 15:00 – 16:00 hodin na pracovišti Hradecká, případně dle domluvy
Telefon:
605 273 718
Speciální pedagog:
Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s žáky s podpůrnými opatřeními. Zabývá se krizovou intervencí v naléhavých ohrožujících situacích žáků. Spolupracuje s OSPOD a dalšími organizacemi a odborníky. Pomůže žákům s SVP při přijímacím řízení, především vypomůže při dokládání doporučení školského poradenského zařízení.
Mgr. Marian Levínský
psycholog pro pracoviště Vocelova
E-mail:
Konzultační hodiny:
každou středu 16:00 – 17:00 hodin
Telefon:
495 540 060
Psycholog:
Poskytuje psychologické poradenství a podporu žákům ve složitých nebo náročných životních obdobích.
Mgr. Lenka Menclová
metodik prevence
E-mail:
Konzultační hodiny:
každou středu 18:00 – 19:00 hodin
Telefon:
495 540 060
Metodik prevence:
Podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů rizikového chování ve školském zařízení a jejich evaluaci. Podílí se také na monitorování výskytu rizikových jevů v chování žáků a podporuje žáky ohrožené rizikovým chováním.
PaedDr. Vladimíra Kohoutová
kariérový poradce
E-mail:
Konzultační hodiny:
každé úterý 16:00 – 17:00 hodin
Telefon:
495 514 713
Kariérový poradce:
Podporuje žáky v rozvoji potenciálu s ohledem na budoucí kariéru. Příprava na vstup na trh práce, pomoc s výběrem navazujícího studia. Zjištění silných/slabých stránek, odhalování potenciálu, apod.

U nás tě čeká podpora a odpovědi na otázky, které tě zajímají nebo trápí. Chceš lépe uspět ve škole, vyřešit problémy s kamarády nebo si
promluvit o osobních tématech? Přijď za námi! Zeptej se svého vychovatele, on ti poradí kde nás najdeš, popřípadě nám můžeš poslat          e-mail na [email protected] nebo se ozvi přímo někomu z našeho týmu.

Poradenské pracoviště domova mládeže