Dokumenty ke stažení

 Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout dokumenty týkající se DMIŠJ

Zde si můžete stáhnout dokumenty týkající se DMIŠJ

Přihláška k ubytování na školní rok 2024/25

Školní vzdělávací program 2023/2024

Vnitřní řád DMIŠJ 2023/2024

Preventivní program školského zařízení 2023/2024

Přihláška k ubytování na školní rok 2023/2024

Žádost o ukončení ubytování 2023/24

Vnitřní předpis k umisťování žáků

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 let

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – žáci starší 15 let

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Souhlasné prohlášení zletilých žáků

Poučení nezletilých žáků o rizicích a chování se na vycházkách v době pobytu na DMIŠJ 2023/24

Školní vzdělávací program 2023/2024

Vnitřní řád DMIŠJ 2023/2024

Preventivní program školského zařízení 2023/2024

Přihláška k ubytování školní rok 2023/2024

Žádost o ukončení ubytování 2023/24

Vnitřní předpis k umisťování žáků

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 let

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – žáci starší 15 let

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Souhlasné prohlášení zletilých žáků

Poučení nezletilých žáků o rizicích a chování se na vycházkách v době pobytu na DMIŠJ 2023/24