Školní jídelna pro žáky na pracovišti Vocelova

DMIŠJ poskytuje stravovací služby pouze žákům, kteří jsou ubytovaní na pracovišti Vocelova. V jídelně pro ně připravujeme snídaně a večeře, resp. svačinové balíčky. Obědy jsou připravovány pro zaměstnance, ale také žáky, kterým jejich škola nezajistí tuto službu. 
Dále také v případech, kdy je žák oprávněn využívat služeb domova mládeže, aniž by škola organizovala jeho výuku – např. v době přípravného týdne k maturitě.

Ceník stravovacích služeb platný od 1. 9. 2024

Jídlo
Cena
Snídaně včetně přesnídávky
38 Kč
Oběd
48 Kč
Večeře I.
44 Kč
Večeře II. včetně svačiny
32 Kč

Žáci hradí jen náklady na potraviny, tj. potravinový limit.

 

Objednávky a odhlašování jídel

Objednávky jídel se provádí na adrese: http://jidelna.dmhk.cz/ nebo pomocí čipu na objednávkovém terminálu u jídelny. Osobní údaje k přihlášení na internetu jsou kód (evidenční číslo žáka) a PIN žáka

Do stravovacího systému se žákům převádí část měsíční zálohy ve výši 1 600 Kč, resp. částka, která zbývá po odečtení nákladů na ubytování  (1 600 Kč). Pokud žák bude odebírat veškerou nabízenou stravu včetně doplňkových jídel, je nutné navýšit zálohu na stravování. V případě, že na osobním účtu žáka klesne pod 100 Kč, není možné stravu objednat elektronicky.

Odhlášku jídla je třeba provést den předem do 8:00 hodin. V době nepřítomnosti nebo onemocnění strávníka též telefonicky nebo e-mailem vedoucí školní jídelny. V neděli lze vzkaz nechat na recepci při omluvě žáka. První den nepřítomnosti žáka je účtován pouze potravinový limit. Za další neodhlášená jídla, zvláště při opakovaném neodhlášení, je možné účtovat cenu včetně režijních nákladů (tj. jako pro ostatní „cizí“ strávníky).

Po odhlášení ze stravování, např. s ukončením ubytování, bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet plátce.

Výdejní doba ve školní jídelně

Jídlo
Čas
Snídaně
5:45 – 7:45 hodin
Oběd
11:30 – 13:00 hodin
Večeře
17:00 – 19:00 hodin
Jídlo
Čas
Snídaně
5:45 – 7:45 hodin
Oběd
11:30 – 13:00 hodin
Večeře
17:00 – 19:00 hodin

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Doplňující informace
Miroslava Štěpánková
495 540 062
Vedoucí školní jídelny
Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Doplňující informace
Miroslava Štěpánková
495 540 062
Vedoucí školní jídelny

Stavování žáků ubytovaných na pracovištích Hradecká a Jana Masaryka

Stavování žáků ubytovaných na pracovištích Hradecká a Jana Masaryka

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a Jana Masaryka stravování nezajišťujeme. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelny, ulice Hradecká 1219, telefon: 495 511 046. Tato jídelna je cca 50 metrů „přes ulici“ od DM Hradecká a cca 15 minut pěšky, nebo 2 minuty od zastávky MHD, od DM Jana Masaryka. Toto stravovací zařízení není součástí DMIŠJ.

Stravné se hradí platební kartou nebo v hotovosti. Bližší informace nalezneme na  https://www.jidelnahradecka.cz/