Ochrana osobních údajů

DMIŠJ zpracovává osobní údaje žáků za účelem vedení školní matriky, dle § 28 odst. 1 a 3, zákona 561/2005 Sb., školský zákon.

Zákonní zástupci žáků a zletilí mají právo na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů (ředitelce) a mají povinnost aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.

Jméno a příjmení
E-mail
Firma
Doplňující informace
Tomáš Urban
Softbit software, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů

DMIŠJ zpracovává osobní údaje žáků za účelem vedení školní matriky, dle § 28 odst. 1 a 3, zákona 561/2005 Sb., školský zákon.

Zákonní zástupci žáků a zletilí mají právo na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů (ředitelce) a mají povinnost aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.

Jméno a příjmení
E-mail
Firma
Doplňující informace
Tomáš Urban
Softbit software, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů