Ochrana osobních údajů

DMIŠJ zpracovává osobní údaje žáků za účelem vedení školní matriky, dle § 28 odst. 1 a 3, zákona 561/2005 Sb., školský zákon.

Zákonní zástupci žáků a zletilí mají právo na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů (ředitelce) a mají povinnost aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.

Jméno a příjmení
E-mail
Firma
Doplňující informace
Tomáš Urban
Softbit software, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o zpracování osobních údajů