Ceník služeb a poplatků

Ceny jsou uvedeny jako konečné, tj. včetně platné sazby DPH.

Hlavní činnost

Ubytování a stravování žáků:

Druh platby
Cena
Měsíční úplata za ubytování
1 600 Kč
Snížená úplata – pravidelné střídání teoretického a praktického vyučování
800 Kč
Snížená úplata – hmotná nouze, pěstounská péče
1 000 Kč
Měsíční záloha na stravování
1 500 Kč
Jednorázová záloha na drobné škody
200 Kč

Měsíční úplata za ubytování a stravování je splatná vždy do 15. dne předchozího měsíce

Číslo účtu: 78-7751420227/0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka (důležité pro identifikaci platby)

Ubytování a stravování se platí společně – to platí pouze pro žáky ubytované na pracovišti Vocelova. Více informací naleznete v sekci žáci a rodiče/stravování žáků.

Jednorázová záloha na drobné škody se platí pouze jednou a to při nástupu žáka k ubytování. Číslo účtu a platební údaje jsou stejné jako u měsíčních záloh.

Ceny náhrad za poškození majetku jsou stanovovány s ohledem na opotřebení a stav poškozeného majetku a míru zavinění.

Náhrady škod:

Druh škody
Cena
Ztráta průkazky včetně obalu
30 Kč
Ztráta čipu
50 Kč
Poškození nebo ztráta systémového klíče od pokoje
400 Kč
Ztráta klíče od botníku nebo nábytku
150 Kč
Poškození válendy – dle stáří a stavu
od 100 Kč
Výměna zámku dle druhu včetně práce
od 250 Kč
Poškození dveří – povrchu, výměna a úhrada dveří
od 1 000 Kč

Vedlejší hospodářská činnost

Mimořádné ubytování:

Druh platby
Cena
Cizí osoby
350 Kč / osoba/ noc
Ubytování žáků a studentů vč. pedagogického doprovodu z ČR nebo družebních měst v rámci VHČ při akcích pořádaných s garancí KÚ KHK, MŠMT nebo školami KHK, případně mimořádné individuální ubytování žáků a studentů ve dnech provozu DM
250 Kč / osoba / noc

Platby v rámci vedlejší hospodářské činnosti lze po předchozí domluvě uhradit na účet.

Číslo účtu: 115-3906660287/0100

Více informací k možnosti stravování naleznete v sekci veřejnost/ stravování pro veřejnost.

Pronájem prostor:

V rámci vedlejší hospodářské činnosti také poskytujeme pronájmy našich prostor.

Druh prostoru
Cena
Klubovna (celodenní vč. vybavení – více jak 8 hodin)
2 500 Kč
Klubovna (do 8 hodin vč. vybavení)
300 Kč / hodina
Kuchyňka
200 Kč / den

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Ceník poskytovaných služeb a poplatků

Směrnice ke stanovení poplatků

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování