Ceník služeb

Ceník

služeb pro školní rok 2021/22

DMIŠJ poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům

Měsíční úplata za ubytování je 1350 Kč

Splatná vždy do 15. dne předchozího měsíce.
Platby zasílejte na náš účet u Komerční banky, číslo účtu.: 78-7751420227/0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol : evidenční číslo žáka (důležité pro identifikaci platby)

Měsíční záloha na stravování je 1000 Kč

Hradí se společně s úplatou za ubytování - týká se pouze ubytovaných žáků na pracovišti Vocelova. Více informací na stránce školní jídelny.

Jednorázová vratná záloha na drobné výdaje je 200 Kč

Splatná s první zálohou do 31. 7. 2021 - číslo účtu a platební údaje jsou stejné jako u měsíční zálohy.

Směrnice ke stanovené poplatků

Zde najdete výši finančních náhrad za poskytované služby 

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování

Zde najdete informace o výši úplaty za ubytovací služby a možnostech snížení úplaty