Ceník služeb pro školní rok 2023/2024

DMIŠJ poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům. V současné době jsou platby stanoveny následujícím způsobem:

Druh platby
Cena
Měsíční úplata za ubytování
1 600 Kč
Měsíční záloha na stravování
1 500 Kč
Jednorázová záloha na drobné škody
200 Kč

Měsíční úplata za ubytování a stravování je splatná vždy do 15. dne předchozího měsíce

Číslo účtu: 78-7751420227/0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka (důležité pro identifikaci platby)

Ubytování a stravování se platí společně – to platí pouze pro žáky ubytované na pracovišti Vocelova. Více informací naleznete v sekci žáci/stravování.

Jednorázová záloha na drobné škody se platí pouze jednou a to při nástupu žáka k ubytování. Číslo účtu a platební údaje jsou stejné jako u měsíčních záloh.

Náhrady škod:

Ceny náhrad za poškození majetku jsou stanovovány s ohledem na opotřebení a stav poškozeného majetku a míru zavinění.

Druh škody
Cena
Ztráta průkazky včetně obalu
30 Kč
Ztráta čipu
50 Kč
Poškození nebo ztráta systémového klíče od pokoje
400 Kč
Ztráta klíče od botníku nebo nábytku
150 Kč
Poškození válendy – dle stáří a stavu
od 100 Kč
Výměna zámku dle druhu včetně práce
od 250 Kč
Poškození dveří – povrchu, výměna a úhrada dveří
od 1 000 Kč

Dokumenty ke stažení

Ceník poskytovaných služeb a poplatků

Směrnice ke stanovení poplatků

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování