Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků

Rádi bychom pozvali žáky 1. ročníků na adaptační soustředění, které se bude konat ve dnech 23. – 25. srpna 2024. Přechod do nového prostředí bývá pro řadu dětí stresující, a proto každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků krátký adaptační pobyt.

Cílem tohoto pobytu je usnadnit žákům přechod do nového prostředí. Během tří dnů budou mít děti příležitost seznámit se s novými spolužáky, vychovateli a školským ubytovacím zařízením v přátelské a podporující atmosféře. Program bude zahrnovat různé aktivity a hry, které pomohou dětem lépe se adaptovat a připravit na nadcházející školní rok.

Podrobné informace a pozvánku s návratkou na tuto akci máte níže ke stažení.

Těšíme se a věříme, že adaptační soustředění pomůže zvládnout přechod do nového prostředí co nejlépe.

Zde si můžete stáhnout pozvánku na adaptační pobyt, která obsahuje rámcový program, organizační pokyny a závaznou přihlášku, kterou je potřeba odevzdat do 12.8.2024

Zde si můžete stáhnout pozvánku na adaptační pobyt, která obsahuje rámcový program, organizační pokyny a závaznou přihlášku, kterou je potřeba odevzdat do 12.8.2024