Seznam přijatých žáků 2024/25

Seznam přijatých žáků do DMIŠJ na školní rok 2024/25 Všichni uchazeči o ubytování v DMIŠJ, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku jsou PŘIJATI a obdrželi na uvedené kontaktní mailové adresy dokument s názvem "Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o umístění zletilých žáků a studentů do domova mládeže...