Seznam přijatých žáků do DMIŠJ na školní rok 2024/25

Všichni uchazeči o ubytování v DMIŠJ, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku jsou PŘIJATI a obdrželi na uvedené kontaktní mailové adresy dokument s názvem „Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o umístění zletilých žáků a studentů do domova mládeže a internátu ve školním roce 2024/25“. Ve kterém bylo uvedeno i evidenční číslo žáka, pod kterým se přijatý uchazeč o ubytování eviduje v seznamu přijatých žáků.

V případě, že by uchazeč o ubytování neobdržel mail s evidenčním číslem nebo se uchazeč nenalezl v seznamu, lze se obrátit na Bc. Davida Hůlku ([email protected], 603 828 150) a situaci s ním vyřešit. 

Na rozmístění žáků na jednotlivá pracoviště pracujeme. Do konce měsíce června očekávejte mail, se sdělením o umístění žáka na jedno z pracovišť školského ubytovacího zařízení a pokyny k nástupu do DMIŠJ, včetně poplatků za školské služby a pozvánky na adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

Aktuálně máme 91 volných míst k ubytování na školní rok 2024/25.

Zde si můžete stáhnout aktuální seznam přijatých žáků do DMIŠJ na školní rok 2024/25 k datu 14. 6. 2024