Hluboká soustrast

Jménem DMIŠJ vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým a vyjadřujeme soucit se všemi zraněnými. Jsme nesmírně zarmouceni a oplýváme smutkem z tragické události, která se stala na Filozofické fakultě UK.