Ceník služeb

Nacházíte se zde:  »  Ceník služeb

     Měsíční úplata za ubytování činí 1 250 Kč, je splatná vždy do 10. dne předchozího měsíce.
Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet DMIŠJ u Komerční banky, č.ú. 78-7751420227/0100, konstantní symbol: 308, variabilní symbol: evidenční číslo ubytovaného žáka. Podle § 5 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… „se výše úplaty za ubytování nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci." Výjimky z tohoto ustanovení a další podrobnosti k úplatě za ubytování jsou ve směrnici ředitele DMIŠJ a jejích přílohách na stránce Dokumenty ke stažení.

    Měsíční záloha na stravování činí 850 Kč a hradí se společně s úplatou za ubytování. Vzhledem k tomu, že školní jídelna je pouze na pracovišti Vocelova, tak se tato platba netýká žáků ubytovaných jinde. Cena za jednotlivá jídla je uvedena na stránce Školní jídelna.

        Cena za ubytování cizí osoby na jednu noc činí 250 Kč (včetně DPH). Podrobnosti na stránce Služby pro veřejnost. Ceny za stravování tamtéž nebo i na stránce Školní jídelna.

    

11.02.2019
Přihlášky k ubytování
Přihlášku k ubytování ve škol. roce 2019/20 lze stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení více informací »
28.12.2018
PF 2019
Přejeme našim žákům a jejich rodičům, ale i spolupracovníkům a spolupracujícím společnostem, do nového roku hodně osobních, školních i pracovních úspěchů a osobní spokojenosti. Budeme se snažit přispět k tomu i našimi silami. Vedení DMIŠJ více informací »
04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »