Ceník služeb

Nacházíte se zde:  »  Ceník služeb

     Měsíční úplata za ubytování činí 1 250 Kč, je splatná vždy do 10. dne předchozího měsíce.
Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet DMIŠJ u Komerční banky, č.ú. 78-7751420227/0100, konstantní symbol: 308, variabilní symbol: evidenční číslo ubytovaného žáka. Podle § 5 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… „se výše úplaty za ubytování nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci." Výjimky z tohoto ustanovení a další podrobnosti k úplatě za ubytování jsou ve směrnici ředitele DMIŠJ a jejích přílohách na stránce Dokumenty ke stažení.

    Měsíční záloha na stravování činí 850 Kč a hradí se společně s úplatou za ubytování. Vzhledem k tomu, že školní jídelna je pouze na pracovišti Vocelova, tak se tato platba netýká žáků ubytovaných jinde. Cena za jednotlivá jídla je uvedena na stránce Školní jídelna.

        Cena za ubytování cizí osoby na jednu noc činí 250 Kč (včetně DPH). Podrobnosti na stránce Služby pro veřejnost. Ceny za stravování tamtéž nebo i na stránce Školní jídelna.

    

04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »
23.05.2018
Přihlášky k ubytování
Upozorňujeme, že termín podání přihlášky na školní rok 2018/19 je 31. 5. 2018. Bezprostředně po tomto termínu bude provedeno umístění přihlášených žáků na jednotlivá pracoviště. Po uzávěrce lze nadále podávat přihlášky, ale možnost umístění se spolužáky, případně na vybranou budovu už možná nebude. více informací »
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »