Ceník služeb

Nacházíte se zde:  »  Ceník služeb

     Měsíční úplata za ubytování činí 1 250 Kč, je splatná vždy do 10. dne předchozího měsíce.
Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet DMIŠJ u Komerční banky, č.ú. 78-7751420227/0100, konstantní symbol: 308, variabilní symbol: evidenční číslo ubytovaného žáka. Podle § 5 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… „se výše úplaty za ubytování nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci." Výjimky z tohoto ustanovení a další podrobnosti k úplatě za ubytování jsou ve směrnici ředitele DMIŠJ a jejích přílohách na stránce Dokumenty ke stažení.

    Měsíční záloha na stravování činí 850 Kč a hradí se společně s úplatou za ubytování. Vzhledem k tomu, že školní jídelna je pouze na pracovišti Vocelova, tak se tato platba netýká žáků ubytovaných jinde. Cena za jednotlivá jídla je uvedena na stránce Školní jídelna.

        Cena za ubytování cizí osoby na jednu noc činí 250 Kč (včetně DPH). Podrobnosti na stránce Služby pro veřejnost. Ceny za stravování tamtéž nebo i na stránce Školní jídelna.

    

23.11.2017
Výběrová řízení
Na stránce Výběrová řízení je zveřejněno zadání a podrobnosti k poptávce různých služeb a zboží. Termín podání nabídek ke všem výběrovým řízením je 1. prosince 2017. více informací »
18.09.2017
Jízdní kola v DM
V sekci Otázky a odpovědi najdete vysvětlení k (ne)využívání jízdních kol ubytovaných v domově. Objasňuje, proč je ve vnitřním řádu zákaz dovážení jízdních kol a zda se lze domoci změny tohoto rozhodnutí ředitelky DMIŠJ. více informací »
31.07.2017
Směrnice o úplatě
Ředitelka DMIŠJ aktualizovala Směrnici o úplatě za ubytování s účinností od 1. 9. 2017. K náhledu nebo stažení je v Dokumentech ze stažení. více informací »