Ceník služeb

Nacházíte se zde:  »  Ceník služeb

     Měsíční úplata za ubytování činí 1 250 Kč, je splatná vždy do 10. dne předchozího měsíce.
Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet DMIŠJ u Komerční banky, č.ú. 78-7751420227/0100, konstantní symbol: 308, variabilní symbol: evidenční číslo ubytovaného žáka. Podle § 5 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… „se výše úplaty za ubytování nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci." Výjimky z tohoto ustanovení a další podrobnosti k úplatě za ubytování jsou ve směrnici ředitele DMIŠJ a jejích přílohách na stránce Dokumenty ke stažení.

    Měsíční záloha na stravování činí 850 Kč a hradí se společně s úplatou za ubytování. Vzhledem k tomu, že školní jídelna je pouze na pracovišti Vocelova, tak se tato platba netýká žáků ubytovaných jinde. Cena za jednotlivá jídla je uvedena na stránce Školní jídelna.

        Cena za ubytování cizí osoby na jednu noc činí 250 Kč (včetně DPH). Podrobnosti na stránce Služby pro veřejnost. Ceny za stravování tamtéž nebo i na stránce Školní jídelna.

    

12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »
21.12.2017
Rozpočtový výhled DMIŠJ
Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem. více informací »
21.12.2017
PF 2018
Vedení DMIŠJ přeje všem ubytovaným žákům, jejich rodičům a blízkým a také všem pracovníkům a spolupracovníkům organizace hezké Vánoce a v roce 2018 hodně radostných prožitků, školních nebo pracovních úspěchů a pevné zdraví. více informací »