Ochrana osobních údajů

Ochrana

osobních údajů

DMišj zpracovává osobní údaje žáků za účelem vedení školní matriky dle § 28 odst. 1 a 3 zákona 561/2005 Sb., školský zákon

 Zákonní zástupci žáků a zletilí mají právo na přístup k těmto údajům na základě žádosti podané správci osobních údajů (ředitelce) a mají povinnost aktualizovat údaje uvedené na přihlášce k ubytování v případě jejich změny.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tomáš Urban

Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
e-mail: [email protected]

Prohlášení DMIŠJ o zpracování osobních údajů fyzických osob

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění