Ceník služeb

Ceník

služeb pro školní rok 2023/24

DMIŠJ poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům

Měsíční úplata za ubytování je 1 600 Kč

Splatná vždy do 15. dne předchozího měsíce.
Platby zasílejte na náš účet u Komerční banky, číslo účtu.: 78-7751420227/0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol : evidenční číslo žáka (důležité pro identifikaci platby)

Měsíční záloha na stravování je 1500 Kč

Hradí se společně s úplatou za ubytování - týká se pouze ubytovaných žáků na pracovišti Vocelova. Více informací na stránce školní jídelny.

Jednorázová vratná záloha na drobné výdaje je 200 Kč

Splatná s první zálohou - číslo účtu a platební údaje jsou stejné jako u měsíční zálohy.

Náhrady škod

Ceny náhrad za poškození majetku jsou stanovovány s ohledem na opotřebení a stav poškozeného majetku a míru zavinění.

 • Průkazka včetně oblau
  30 Kč
 • Čip
  50 Kč
 • Poškození neb ztráta systémového klíče od pokoje
  400 Kč
 • Klíč od botníku a nábytku
  150 Kč
 • Válenda - dle stáří a stavu poškození
  od 100 Kč
 • Výměna zámku dle druhu včetně práce
  od 250 Kč
 • Poškození dveří - povrchu, výměna a úhrada dveří
  od 1 000 Kč

Ceník poskytovaných služeb a poplatků

Zde naleznete ceník služeb a poplatků v hlavní činnosti od 1. 8. 2023

Směrnice ke stanovené poplatků

Zde najdete výši finančních náhrad za poskytované služby 

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování

Zde najdete informace o výši úplaty za ubytovací služby a možnostech snížení úplaty