Souhlasná prohlášení - odevzdat při nástupu k ubytování

Dokumenty souhlas zletilého žáka nebo zákonných zástupců a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto dokumenty je nutné odevzdat vyplněné při nástupu k ubytování.

Souhlasné prohlášení zletilých žáků

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – žáci starší 15 let

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 let