Poděkování od žáků Internátu

Poděkování od žáků z Internátu Dostaly se k nám dopisy od žáků Internátu (výchovné skupiny 14 a 16) a my bychom chtěli srdečně poděkovat skupinovým vychovatelkám, paní Evě Horákové a Bc. Petře Vlčkové, za jejich obrovské nasazení a skvělou práci během tohoto školního roku. Díky jejich neúnavnému úsilí a opravdovému nadšení...