Organizace školního roku

Organizace školního roku

2022/23 a pobytu žáků v DMIŠJ