Organizace školního roku

Organizace školního roku

2023/24 a pobytu žáků v DMIŠJ