Stravování

Jídelna

pro žáky DMIŠJ na pracovišti Vocelova

Školní jídelna poskytuje stravovací služby na pracovišti Vocelova 1469/5​

Školní stravování 2023/24

Poskytujeme pouze žákům ubytovaným na pracovišti Vocelova 1469/5. V jídelně pro ně připravujeme snídaně a večeře, příp. svačinové balíčky. Obědy se připravují pro zaměstnance, ale také žáky, kterým jejich škola nezajistí tuto službu.

 • Snídaně včetně přesnídávky
  38 Kč
 • Oběd
  46 Kč
 • Večeře
  42 Kč
 • 2. večeře včetně svačinky
  32 Kč

Oběd může být poskytován pouze žákům, jejichž škola nezajišťuje stravování. Dále také v případech, kdy je žák oprávněn využívat služeb domova mládeže, aniž by škola organizovala jeho výuku – např. v době přípravného týdne k maturitě. 

Žáci hradí jen náklady na potraviny tj. potravinový limit. 

Objednávka jídel se provádí pomocí osobních přihlašovacích údajů žáka (kód a PIN žáka) elektronicky na adrese: http://jidelna.dmhk.cz/ nebo pomocí čipu na objednávkovém terminálu u jídelny.

Do stravovacího systému se žákům převádí část měsíční zálohy ve výši 1 500 Kč, resp. částka, která zbývá po odečtení nákladů na ubytování (1 500 Kč/měsíc).  Pokud žák bude odebírat veškerou nabízenou stravu včetně doplňkových jídel, je nutné navýšit zálohu na stravování.

Pokud zůstatek na osobním účtu žáka klesne pod 100 Kč, tak nelze stravu objednat elektronicky.

Odhlášku jídla je třeba provést den předem do 8,00 hodin. V době nepřítomnosti nebo onemocnění strávníka též telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny. V neděli lze vzkaz nechat na recepci při omluvě žáka. První den nepřítomnosti žáka je účtován pouze potravinový limit. Za další neodhlášená jídla, zvláště při opakovaném neodhlášení, je možné účtovat cenu včetně režijních nákladů (tj. jako pro ostatní, „cizí“ strávníky).
Po odhlášce ze stravování, příp. s ukončením ubytování, bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet plátce.

Výdejní doba ve školní jídelně:  

snídaně: od 5,45 do 7,45 hodin

obědy pro žáky: 11,30 až 13 hodin

večeře: 17,00 až 19 hodin.

Kontaktní údaje na vedoucí školní jídelny: paní Miroslava Štěpánková, tel. 495 540 062, e-mail: [email protected].

Podrobnosti k organizaci stravování stanoví Vnitřní řád školní jídelny DMIŠJ

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH NA PRACOVIŠTÍCH HRADECKÁ A JANA MASARYKA

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a J. Masaryka stravování nezajišťujeme. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelně, ul. Hradecká 1219, tel. 495 511 046. Jídelna je cca 50 m „přes ulici“ od DM Hradecká a cca 15 minut pěšky nebo 2 zastávky MHD od DM J. Masaryka. Stravné se hradí platební kartou nebo v hotovosti. Bližší informace najdete na https://www.jidelnahradecka.cz/ . Toto stravovací zařízení není součástí DMIŠJ.