Tým

poradenského pracoviště

Mgr. Markéta Pešťáková

e-mail: [email protected]

telefon: 495 514 713

Vedoucí PP/odborný pracovník – koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve školském zařízení, pracuje s celým systémem školského zařízení.

Mgr. Markéta Pešťáková

e-mail: [email protected]

telefon: 495 514 713

Speciální pedagog podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, monitoruje výskyt rizikových jevů v chování žáků, provádí komplexní diagnostiku apod. 

Mgr. Veronika Klímová

e-mail: [email protected]

telefon: 495 514 713

Psycholog poskytuje psychologické poradenství a podporu žákům ve složitých situacích nebo náročných životních obdobích. 

Mgr. Lenka Menclová

e-mail: [email protected]

telefon: 495 514 060

Metodik prevence se podílí na vytváření a realizaci preventivních programů rizikového chování ve školském zařízení a jejich evaluaci, podílí se na monitorování výskytu rizikových jevů v chování žáků a podporuje žáky ohrožené rizikovým chováním.

Bc. Veronika Bímová

e-mail: [email protected]

telefon: 495 514 060

Kariérový poradce podporuje žáky v rozvoji vlastního potenciálu s ohledem na budoucí kariéru.

„Spolufinancováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.“