Domov mládeže, internát a školní jídelna,
Hradec Králové, Vocelova 1469/5

Domov mládeže, internát a školní jídelna (DMIŠJ) je školské zařízení zřízené Královéhradeckým krajem, které poskytuje žákům středních škol, vyšších odborných škol a talentovaným dětem základních škol výchovu a vzdělávání a školské služby formou ubytování, příp. stravování.
Organizace a činnost DMIŠJ se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Výchova a vzdělávání v DMIŠJ probíhá podle Školního vzdělávacího programu DMIŠJ a z hlediska organizace a provozu, práv a povinností a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví se řídí Vnitřním řádem DMIŠJ.
 
DMIŠJ je dislokován na třech pracovištích:
1) Na adrese Vocelova 1469/5 je umístěn domov mládeže, školní jídelna, ředitelství a ekonomicko-správní a provozní útvar.
2) Na adrese Hradecká 1204/5 je domov mládeže a internát; internátu slouží část ubytovací kapacity, která je vyhrazena k ubytováni žáků se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením. Školní jídelna je umístěna přes ulici.
3) Na adrese Jana Masaryka 632/28 je domov mládeže s největší ubytovací kapacitou. V jeho blízkosti není školní jídelna.  
 
V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování i stravování organizovaným skupinám dětí i dospělých o víkendech a školních prázdninách. Veřejnosti nabízíme na budově Vocelova stravovací služby (obědy) v pracovních dnech nebo i celodenní stravování o víkendech při souběžném ubytování. Bližší informace najdete na stránce Služby pro veřejnost.
 
Najdete nás na Facebooku
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Královéhradecký kraj
Jsme členem a v současnosti i administrativním centrem Asociace domovů mládeže a internátů ČR.

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 - netfirmy.cz

Internáty a domovy mládeže - netfirmy.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2017
Aktualizace internetové poradny
Byl aktualizován obsah Internetové poradny pro účastníky projektu DVPP. Doporučujeme účast na vzdělávacích akcích pro ped. pracovníky DMI v 1. pol. 2017. více informací »
22.11.2016
Aktualizace internetové poradny
Byla aktualizována Internetová poradna pro účastníky kurzu DVPP a další osoby, které mají oprávnění vstupu na stránku Projekt DVPP. Byly zpřístupněny některé prezentace z Celostátní konference DM (HK, listopad 2016), jejíž spolupořadatelem bylo naše zařízení. více informací »
08.10.2016
Aktualizace internetové poradny
Na stránkách Internetové poradny (Projekt DVPP) je pro registrované uživatele nabídka účasti na Celostátní konferenci DM, kterou naše zařízení spolupořádá. více informací »