Provoz DMIŠJ od 25.11.2020

Provoz školského zařízení od 25. listopadu 2020

Novinky v provozu školských ubytovacích zařízení od 25. 11. 2020:

Provoz školských ubytovacích zařízení je upraven tak, že ubytování může být poskytováno pouze: žákům/studentům v prezenční výuce tj. žákům/studentům závěrečných ročníků středních a speciálních škol a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělávání v konzervatořích, jakož i žákům, kteří se účastní prezenčního praktického vyučování a praktické přípravy,

žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

– žákům a studentům, kteří nemají na území ČR jiné bydliště.

Novinky v provozu školských ubytovacích zařízení od 30. 11. 2020:

Školská ubytovací zařízení tímto datem poskytují navíc ubytování také dalším žákům v prezenční výuce tj. žákům 9. roč. ZŠ, pro ostatní ročníky 2. stupně v režimu tzv. rotační výuky (střídání tříd po týdnech), u nižšího stupně víceletého gymnázia a prvních ročníků 8letého oboru konzervatoře v režimu rotační výuky (střídání celých tříd po týdnech).