Metodik prevence

Mgr. Markéta Pešťáková

Metodička prevence

V našem zařízení máme zastoupenou i pozici metodika prevence, který vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

– kontroluje realizaci preventivního programu

– metodicky vede vychovatele v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

-poskytuje poradenské služby žákům  s rizikem či projevy sociálně patologického chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

-Spolupráce se skupinovými vychovateli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a výchovných skupin a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů na DM.