Kariérový poradce

Dita Skořepová, DiS.

skorepova@dmhk.cz

V rámci projektu Šablony na našem zařízení poskytujeme služby školního kariérového poradce. Školní kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

– doporučuje vhodné informační zdroje a poradenské subjekty

– připravuje žáky na pracovní pohovor, konzultuje zpracování CV

– pomáhá najít potenciál každého žáka

– podporuje žáky s podpůrnými opatřeními a se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené předčasným ukončení studia

Tato pozice je financována z OPPVV 65 z projektu Podpora vzdělávání na domově mládeže v rámci výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR