Ubytování v DM 2022/23

Ubytování v DM 2022/23

Výzva k podání přihlášky k ubytování
na školní rok 2022/23 do 31. 5. 2022

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy) do 31. 5. 2022, a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5), prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: 49mybsp. Také ji lze poslat prostřednictvím elektronické komunikace (oskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF) e-mailem na adresu: prihlaska@dmhk.cz . S následným doručením originálu (podpis) v listinné podobě nejpozději v den nástupu do DM. Přihláška musí být podána vždy na tiskopisu vydaném DMIŠJ.

Přihláška k ubytování
školní rok 2022/23

Zde si můžete stáhnout přihlášku k ubytování na školní rok 2022/23 ve formátu PDF

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Your comment:

Your name:

three × five =