Školní jídelna

Nacházíte se zde:  »  Školní jídelna

     Školní jídelna poskytuje stravování žákům ubytovaným na pracovišti Vocelova 1469/5. Připravuje pro ně snídaně a večeře, příp. svačinové balíčky. Obědy se připravují pro zaměstnance a veřejnost, ale také žáky, kterým jejich škola nezajistí tuto službu.

     Žáci ubytovaní na pracovištích Hradecká a J. Masaryka mají možnost stravovat se ve Školní jídelně, Hradecká 1219/11a. Toto zařízení není součástí DMIŠJ.

Ceny jídel - ŠJ Vocelova (změna i v průběhu škol. roku vyhrazena):

strávníci

snídaně

přesnídávka

oběd

večeře

2.večeře

ubytovaní žáci

17 Kč

7 Kč

32 Kč /* 

30 Kč

14 Kč

ostatní strávníci

43 Kč

---

72 Kč

70 Kč 

---

/* - Oběd může být poskytován pouze žákům, jejichž škola nemá možnost zajistit stravování, nebo i v případech, kdy je žák oprávněn využívat služeb DM aniž by škola organizovala jeho výuku - např. v době přípravného týdne k maturitě. 

Žáci hradí jen náklady na potraviny tj. potravinový limit. V ceně pro ostatní strávníky jsou i náklady režijní a od 1.4.2009 i DPH. Pro skupiny ubytované o víkendech nebo prázdninách (doplňková činnost) lze dohodnout smluvní ceny.

Objednávka jídel se provádí pomocí osobních přihlašovacích údajů (kód a PIN strávníka) elektronicky na adrese http://www.trisofthk.cz/domov nebo pomocí čipu na objednávkovém terminálu u jídelny. Do stravovacího systému se žákům převádí část měsíční zálohy ve výši 850 Kč, resp. částka, která zbývá po odečtení nákladů na ubytování (1 250 Kč/měsíc). Bez aktivního konta na čipu nelze provést objednávku na terminálu a klesne-li zůstatek na účtu pod 100 Kč, tak nelze stravu objednat elektronicky.

Odhlášku jídla je třeba provést den předem do 8,00 h. V době nepřítomnosti nebo onemocnění strávníka též telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny. V neděli lze vzkaz nechat na recepci při omluvě žáka. První den nepřítomnosti žáka je účtován pouze potravinový limit. Za další neodhlášená jídla, zvláště při opakovaném neodhlášení, je možné účtovat cenu včetně režijních nákladů (tj. jako pro ostatní, "cizí" strávníky).
Po odhlášce ze stravování, příp. s ukončením ubytování, bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet plátce.

Výdejní doba:  snídaně - od 5,45 do 7,45 hod, oběd zaměstnanci - od 11,15 do 11,30 h, oběd ostatní - 11,30 až 13 hod, večeře - 17,00 až 19 hodin.

Kontaktní údaje na vedoucí školní jídelny: paní Miroslava Štěpánková, tel. 495 540 062, e-mail: stepankova@dmhk.cz.

Podrobnosti k organizaci stravování stanoví Vnitřní řád školní jídelny.

23.11.2017
Výběrová řízení
Na stránce Výběrová řízení je zveřejněno zadání a podrobnosti k poptávce různých služeb a zboží. Termín podání nabídek ke všem výběrovým řízením je 1. prosince 2017. více informací »
18.09.2017
Jízdní kola v DM
V sekci Otázky a odpovědi najdete vysvětlení k (ne)využívání jízdních kol ubytovaných v domově. Objasňuje, proč je ve vnitřním řádu zákaz dovážení jízdních kol a zda se lze domoci změny tohoto rozhodnutí ředitelky DMIŠJ. více informací »
31.07.2017
Směrnice o úplatě
Ředitelka DMIŠJ aktualizovala Směrnici o úplatě za ubytování s účinností od 1. 9. 2017. K náhledu nebo stažení je v Dokumentech ze stažení. více informací »