Pro zájemce o ubytování

Nacházíte se zde:  »  Pro zájemce o ubytování

Na této stránce najdete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a studenty vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol. Zájemci o krátkodobé ubytování, kteří nesplňují podmínku studia na uvedeném druhu školy najdou informace na stránce Služby pro veřejnost. Pokud vám budou některé informace chybět, tak zkuste navštívit stránku Otázky a odpovědi.

K odpovědnému podání žádosti o ubytování (přihlášky) doporučujeme seznámit se s následujícími dokumenty: přihláška do DM, Podmínky ubytování a stravování a pokyny k nástupu do DM, souhlasné prohlášení zákonných zástupců nebo zletilých žáků, Vnitřní řád domova, darovací smlouva.


Jak probíhá přijetí žáka k ubytování v DMIŠJ?

1) Předpokladem k tomu, aby se domov začal zabývat Vaší žádostí o ubytování, je podání přihlášky. Její tiskopis najdete též na stránce Dokumenty ke stažení - pozor na školní rok! Tiskopis přihlášky si lze vyzvednout na našich pracovištích a v elektronické podobě byla přihláška zaslána i spádovým školám (je však na nich, zda ji poskytnou svým žákům).
Přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy!), a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, nebo poštou na adresu Vocelova 1469/5 (uvedena na přihlášce) a v případě, že ubytování spěchá, tak lze poslat naskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF e-mailem na adresu koordinátora přijímání a umisťování ubytovaných: silova@dmhk.cz

2) Termíny:
- přihlášku na nový školní rok je nutné podat do 31. května, poté následuje proces rozmístění žáků na jedno ze tří pracovišť - přístupy k rozmisťování jsou popsány na stránce Otázky a odpovědi; sdělení o přijetí a veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přihlášení do konce června;
- pokud je přihláška podána po uzávěrce 31.5. nebo i v průběhu školního roku, tak doba vyřízení žádosti o ubytování závisí od ústní či telefonické dohody o uvažované termínu nástupu žáka k ubytování, neměla by však překročit 15 dnů od doručení přihlášky; při umisťování na jedno ze tří pracovišť se snažíme postupovat podle vnitřních pravidel, z nichž to hlavní je - žáci jednoho ročníku ze stejné školy na jednu budovu - ale po uzávěrce přihlášek může být lůžková kapacita konkrétní budovy už obsazena a žák je umístěn tam, kde je volno.

3) Informace pro ubytované
Je-li přihláška kladně vyřízena, tak je zákonnému zástupci žáka poslána poštovní zásilka na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací, ve které nalezne - průvodní dopis obsahující základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování, kontaktní údaje a další informace. Přílohou je Vnitřní řád a tiskopisy souhlasného prohlášení a darovací smlouvy.
Jestliže je podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), nebo dohodne-li se žadatel o ubytování s koordinátorem přijímání na jiné formě předání písemných informací, tak jsou písemnosti předány buď při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka (nebo i žáka samotného) anebo je k přenosu informací použita elektronická pošta (e-mail). 

4) Úplata za ubytování
Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena první záloha na ubytování, tzv. jistina, která se vždy skládá v plné výši předepsané měsíční zálohy, a to i když žák nastupuje k ubytování v průběhu měsíce. Úplata snížená o "neubytované dny" v měsíci nástupu se mu předepíše jako druhá v pořadí. Její výše a splatnost je obvykle uvedena ve sdělení o přijetí k ubytování. Pokud žák nastupuje po 10. v měsíci (tj. den splatnosti zálohy na následující měsíc), tak hradí současně jak jistinu, tak i poměrnou část měsíční zálohy ode dne nástupu do posledního v měsíci.  

04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »
23.05.2018
Přihlášky k ubytování
Upozorňujeme, že termín podání přihlášky na školní rok 2018/19 je 31. 5. 2018. Bezprostředně po tomto termínu bude provedeno umístění přihlášených žáků na jednotlivá pracoviště. Po uzávěrce lze nadále podávat přihlášky, ale možnost umístění se spolužáky, případně na vybranou budovu už možná nebude. více informací »
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »