Informace pro rodiče

Nacházíte se zde:  »  Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2016/17:

- DMIŠJ zahajuje svoji činnost ve středu dne 31. 8. 2016

- Podzimní prázdniny budou 26. a 27. 10. (odjezdový den v úterý 25. 10., v pátek 28. je svátek)

- Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 (odjezdový den je ve čtvrtek 22. a příjezdový v pondělí 2. 1.)

- Pololetní prázdniny připadají na pátek 3. února (odjezdový den ve čtvrtek)

- Jarní prázdniny budou od 13. do 19. února 2017 (příjezdový den je 19. 2.)

- Velikonoční prázdniny připadnou na 13. a 14. dubna (odjezdový den je ve středu 12., příjezdový o Velikonočním pondělí 16. 4.)

- Školní rok končí v pátek 30. června 2017.

Změny v platebních podmínkách od škol. roku 2015/16

Domov mládeže se vrací k praxi výběru vratné zálohy ve výši 200 Kč na drobné výdaje (záloha na identifikační čip, příp. poštovné při zaslání upomínky platby, drobné škody na majetku z nedbalosti apod.). Hlavním důvodem je skutečnost, že se řada žáků dostávala v průběhu roku do mínusových položek s hrozbou předpisu úroků z prodlení. Tímto opatřením by měla být situace, kdy je předepsána menší úplata, vyřešena u většiny žáků.

Nově je ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování formulován čl. 3 odst. 2 ve smyslu výkladu MŠMT ČR k možnostem snížení úplaty za ubytování žáka z důvodu organizace vyučování ve škole. Podle výkladu může ředitelka snížit úplatu pouze žákům, kteří v pravidelném rytmu střídají místa teoretického a praktického vyučování, obvykle po týdnech. O této změně byli informováni rodiče všech přijatých žáků ve sdělení o přijetí. Nelze tedy žádat o snížení úplaty za dubu odborné praxe, nemoci, volna uděleného ředitelem školy, stáží apod.

(vš 15. 11. 2015)

Změny v platebních podmínkách

Ve školním roce 2014/15 došlo k těmto změnám:

1) Plátci již nehradí tzv. vratnou zálohu na zapůjčený čip nebo případné náklady způsobené poškozením majetku žákem, včasným neuhrazením úplaty za ubytování rodiči apod. Většina plátců s tímto rozhodnutím nebude mít problémy, protože jejich děti škody nezpůsobují a jelikož platí včas i poplatky za ubytování, tak jim ani nenabíhají na účtu vícenáklady (např. za každý započatý týden po dni splatnosti zálohy - tj. 10. v měsíci - připisuje program zpracovávající data o platbách na výdajové konto žáka 25 Kč úroků z prodlení). Jiní mohou kdykoliv složit na náš účet nebo do pokladny zvýšenou zálohu nebo i jednorázovou částku určenou ke krytí případných výdajů v průběhu pobytu žáka. Její zúčtování bude provedeno až po ukončení ubytování.

V závažných a odůvodněných případech (obvykle sociální nouze rodiny) můžete požádat vedoucí ESaPÚ DMIŠJ ing. N. Šlapákovou o posunutí termínu splatnosti úplaty za ubytování.

Podrobnosti k platebním podmínkám najdete na stránce Dokumenty ke stažení ve Směrnici o stanovení úplaty za ubytování v DMIŠJ (aktualizace k 1.9.2014).

2) Internet na pokoji bude zdarma. Žáci využívající připojení k internetu na svých pokojích budou mít jen povinnost registrace. Rozhodli jsme se tak proto, že jsme nebyli schopni garantovat ani připojení, ani rychlost (nejčastěji pro nekázeň žáků při užívání sítí). Protože už nejde o placenou a ani nárokovou službu, tak se dočasné omezení připojení k internetu dostalo mezi kázeňská opatření ve Vnitřním řádu DMIŠJ. Připojení z důvodů přípravy do školy bude "potrestaným" žákům umožněno na učebně VT.

(vš 14.8.2014)

Organizace školního roku 2014/15:

- DMIŠJ zahajuje svoji činnost v neděli dne 31. 8. 2014

- Podzimní prázdniny jsou v pondělí 27. a ve středu 29. října (příjezdový den do DM)

- Vánoční prázdniny jsou od pondělí 22. 12. 2014 do neděle 4. ledna 2015, vyučování začíná v pondělí 5. ledna.

- Pololetní prázdniny jsou v pátek 30. ledna 2015.

- Jarní prázdniny jsou od 9. do 15. března 2015.

- Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015 (příjezdový den o Velikonočním pondělí).

- Školní rok 2014/15 končí v úterý 30. června 2015.

Odjezdovým dnem je obvykle pátek nebo den před prázdninami, svátkem (odchod z DM do 15 hodin). Příjezdovým dnem je den před zahájením školního vyučování, např. poslední den prázdnin, svátek (otvírá se v 17 hodin). Příjezd do DM je však možný kterýkoliv pracovní den.

(vš 14.8.2014)

Výsledky dotazování rodičů červen až srpen 2013

   Vedení DMIŠJ oslovilo dotazníkem rodiče žáků, kteří teprve do DM měli nastoupit, aby zjistilo, jaká jsou jejich očekávání vůči DM a zda je budeme schopni uspokojit. Současně také byly jiné dotazníky zaslány rodičům žáků, kteří už ubytováni byli, abychom si ověřili míru jejich spokojenosti s našimi službami. Ve druhém bloku otázek nám pak šlo o potvrzení správnosti naší cesty, jak je nastolena ve školním vzdělávacím programu a tudiž také o preference, ale i o jejich hodnocení. Protože rodiče už ubytovaných žáků měli více informací, tak jsme mohli jít více do hloubky.

   Chceme touto cestou poděkovat všem těm, kteří investovali svůj čas do našich dotazníků. Zpracovali jsme celkem 227 dotazníků! Výsledky a jejich interpretaci z obou dotazování najdete v příloze (dole na této stránce).

(vš 18.10.2013) 

Postup přijímání žáků k ubytování v DMIŠJ.

    DMIŠJ přijímá žáky i v průběhu školního roku, protože má dostatečnou lůžkovou kapacitu. Je však třeba počítat s tím, že volno nemusí být na vybraném pracovišti a také spolubydlící si v prvních dnech pobytu žák bude moci stěží vybírat. V domově se však stále něco děje, a tak i během krátké doby většinou uspokojíme konkrétní zájmy dítěte nebo rodičů.

   K přijetí je třeba zaslat na adresu DMIŠJ Vocelova (nikoliv vybrané budovy) přihlášku. Po jejím doručení Vás budeme kontaktovat. Pokud s ubytováním spěcháte, tak volejte nebo oslovte e-mailovou zprávou zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost (kontaktní údaje v sekci Kontakty).

Průkazka žáka:

* Slouží jako zdroj informací pro rodiče - o mimořádných odjezdech z DM ve dnech školního vyučování, o počtu prodloužených vycházek, na poslední straně podává vychovatel informace o jiných důležitých okolnostech (udělení kázeňského opatření, předpis škody k náhradě, oznámení rodičům apod.).

* DMIŠJ očekává od rodičů její kontrolu a v případech mimořádného příjezdu nezletilých žáků v průběhu pracovního týdne i podpis strvzující příjezd do místa bydliště.

11.02.2019
Přihlášky k ubytování
Přihlášku k ubytování ve škol. roce 2019/20 lze stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení více informací »
28.12.2018
PF 2019
Přejeme našim žákům a jejich rodičům, ale i spolupracovníkům a spolupracujícím společnostem, do nového roku hodně osobních, školních i pracovních úspěchů a osobní spokojenosti. Budeme se snažit přispět k tomu i našimi silami. Vedení DMIŠJ více informací »
04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »