Informace o DM - kontakty

Nacházíte se zde:  »  Informace o DM - kontakty
Sídlo a doručovací adresa DMIŠJ:
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, PSČ 500 02
IČO: 00528315,  DIČ CZ 00528315, organizace je plátcem DPH

Resortní identifikátor školského zařízení (RED-IZO): 600029603
ID datové schránky: 49mybsp
Kontakt elektronicky: e-mail: info@dmhk.cz webové stránky: http://www.dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště Vocelova (sídlo ředitelství, DM a ŠJ):
adresa: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 540 060, GSM brána 733 126 419 (recepční služba)
e-mail: recepcev@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Alena Knotková, tel. 495 540 066, e-mail: knotkova@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště Hradecká (DM a internát):
adresa: Hradecká 1204/5 50002 Hradec Králové
telefon: 495 514 713, 739 490 813 (recepční služba)
e-mail: recepceh@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Jitka Trýznová, e-mail: tryznova@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště J. Masaryka (DM):
adresa: Jana Masaryka 632/28, 500 12 Hradec Králové
telefon: 495 274 412, 739 452 124 (recepční služba)
e-mail: recepcem@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Lenka Pešková, e-mail: peskova@dmhk.cz
 
Odpovědní vedoucí pracovníci:
- ředitelka DMIŠJ: Mgr. Sylva Nekolová, tel. 495 540 061, e-mail: nekolova@dmhk.cz nebo info@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost: Mgr. Lada Šílová, tel. 495 540 064, e-mail: silova@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro ekonomiku, správu a provoz: Ing. Miroslava Matičková, tel. 495 540 063, e-mail: matickova@dmhk.cz
 
E-mailové adresy zaměstnanců DMIŠJ (např. pracovníci ekonomického útvaru, vychovatelé) ve tvaru: prijmeni@dmhk.cz

Kontakt pro zasílání plateb za služby ubytování a stravování žáků:
číslo účtu u KB Hradec Králové: 78-7751420227/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Ostatní platby na DMIŠJ zasílat na účet č.: KB HK: 115-3906660287/0100 

Zajištění svobodného přístupu k informacím - vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Ekonomické informace:
Schválený rozpočet dle usnesení Zastupitelstva KHK ZK31/2129/2016 ze dne 12. 9. 2016 na příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě pro rok 2017 činí 3 940,6 tis. Kč.
23.11.2017
Výběrová řízení
Na stránce Výběrová řízení je zveřejněno zadání a podrobnosti k poptávce různých služeb a zboží. Termín podání nabídek ke všem výběrovým řízením je 1. prosince 2017. více informací »
18.09.2017
Jízdní kola v DM
V sekci Otázky a odpovědi najdete vysvětlení k (ne)využívání jízdních kol ubytovaných v domově. Objasňuje, proč je ve vnitřním řádu zákaz dovážení jízdních kol a zda se lze domoci změny tohoto rozhodnutí ředitelky DMIŠJ. více informací »
31.07.2017
Směrnice o úplatě
Ředitelka DMIŠJ aktualizovala Směrnici o úplatě za ubytování s účinností od 1. 9. 2017. K náhledu nebo stažení je v Dokumentech ze stažení. více informací »