Informace o DM - kontakty

Nacházíte se zde:  »  Informace o DM - kontakty
Sídlo a doručovací adresa DMIŠJ:
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, PSČ 500 02
IČO: 00528315,  DIČ CZ 00528315, organizace je plátcem DPH

Resortní identifikátor školského zařízení (RED-IZO): 600029603
ID datové schránky: 49mybsp
Kontakt elektronicky: e-mail: info@dmhk.cz webové stránky: http://www.dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště Vocelova (sídlo ředitelství, DM a ŠJ):
adresa: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 540 060, GSM brána 733 126 419 (recepční služba)
e-mail: recepcev@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Alena Knotková, tel. 495 540 066, e-mail: knotkova@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště Hradecká (DM a internát):
adresa: Hradecká 1204/5 50002 Hradec Králové
telefon: 495 514 713, 739 490 813 (recepční služba)
e-mail: recepceh@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Jitka Trýznová, e-mail: tryznova@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště J. Masaryka (DM):
adresa: Jana Masaryka 632/28, 500 12 Hradec Králové
telefon: 495 274 412, 739 452 124 (recepční služba)
e-mail: recepcem@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Lenka Pešková, e-mail: peskova@dmhk.cz
 
Odpovědní vedoucí pracovníci:
- ředitelka DMIŠJ: Mgr. Sylva Nekolová, tel. 495 540 061, e-mail: nekolova@dmhk.cz nebo info@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost: Mgr. Lada Šílová, tel. 495 540 064, e-mail: silova@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro ekonomiku, správu a provoz: Ing. Miroslava Matičková, tel. 495 540 063, e-mail: matickova@dmhk.cz
 
E-mailové adresy zaměstnanců DMIŠJ (např. pracovníci ekonomického útvaru, vychovatelé) ve tvaru: prijmeni@dmhk.cz

Kontakt pro zasílání plateb za služby ubytování a stravování žáků:
číslo účtu u KB Hradec Králové: 78-7751420227/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Ostatní platby na DMIŠJ zasílat na účet č.: KB HK: 115-3906660287/0100 

Zajištění svobodného přístupu k informacím - vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Ekonomické informace:
Schválený rozpočet dle usnesení Zastupitelstva KHK ZK31/2129/2016 ze dne 12. 9. 2016 na příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě pro rok 2017 činí 3 940,6 tis. Kč.
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »
21.12.2017
Rozpočtový výhled DMIŠJ
Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem. více informací »
21.12.2017
PF 2018
Vedení DMIŠJ přeje všem ubytovaným žákům, jejich rodičům a blízkým a také všem pracovníkům a spolupracovníkům organizace hezké Vánoce a v roce 2018 hodně radostných prožitků, školních nebo pracovních úspěchů a pevné zdraví. více informací »