Informace o DM - kontakty

Nacházíte se zde:  »  Informace o DM - kontakty

Sídlo a doručovací adresa DMIŠJ:

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, PSČ 500 02
IČO: 00528315,  DIČ CZ 00528315, organizace je plátcem DPH

Resortní identifikátor školského zařízení (RED-IZO): 600029603
ID datové schránky: 49mybsp
Kontakt elektronicky: e-mail: info@dmhk.cz webové stránky: http://www.dmhk.cz
Úřední hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  7,00 - 14,00 hodin
                          středa  7,00 - 17,00 hodin
 
Kontaktní údaje na pracoviště Vocelova (sídlo ředitelství, DM a ŠJ):
adresa: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 540 060, GSM brána 733 126 419 (recepční služba)
e-mail: recepcev@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
  - vedoucí vychovatelka: Mgr. Jitka Trýznová, tel. 495 540 066, e-mail: tryznova@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště Hradecká (DM a internát):
adresa: Hradecká 1204/5 50002 Hradec Králové
telefon: 495 514 713, 739 490 813 (recepční služba)
e-mail: recepceh@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatel: Bc. David Hůlka, e-mail: hulka@dmhk.cz
 
Kontaktní údaje na pracoviště J. Masaryka (DM):
adresa: Jana Masaryka 632/28, 500 12 Hradec Králové
telefon: 495 274 412, 739 452 124 (recepční služba)
e-mail: recepcem@dmhk.cz (informace o žácích, spojení zaměstnanců na pracovišti)
     - vedoucí vychovatelka: Mgr. Lenka Pešková, e-mail: peskova@dmhk.cz
 
Odpovědní vedoucí pracovníci:
- ředitelka DMIŠJ: Mgr. Sylva Nekolová, tel. 495 540 061, e-mail: nekolova@dmhk.cz nebo info@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost: Mgr. Lada Šílová, tel. 495 540 064, e-mail: silova@dmhk.cz
- zástupkyně ředitelky pro ekonomiku, správu a provoz: Ing. Miroslava Matičková, tel. 495 540 063, e-mail: matickova@dmhk.cz
 
E-mailové adresy zaměstnanců DMIŠJ (např. pracovníci ekonomického útvaru, vychovatelé) ve tvaru: prijmeni@dmhk.cz

Kontakt pro zasílání plateb za služby ubytování a stravování žáků:
číslo účtu u KB Hradec Králové: 78-7751420227/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Ostatní platby na DMIŠJ zasílat na účet č.: KB HK: 115-3906660287/0100 

Zajištění svobodného přístupu k informacím - vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
 
Ekonomické informace:
Schválený rozpočet dle usnesení Zastupitelstva KHK ZK/9/647/2017 ze dne 4. 12. 2017 na příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě pro rok 2018 činí 4 123,2 tis. Kč.
 
Správa osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Urban, Softbit software, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, e-mail: tomas.urban@softbit.cz
04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »
23.05.2018
Přihlášky k ubytování
Upozorňujeme, že termín podání přihlášky na školní rok 2018/19 je 31. 5. 2018. Bezprostředně po tomto termínu bude provedeno umístění přihlášených žáků na jednotlivá pracoviště. Po uzávěrce lze nadále podávat přihlášky, ale možnost umístění se spolužáky, případně na vybranou budovu už možná nebude. více informací »
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »