Dokumenty

Nacházíte se zde:  »  DVPP  »  Dokumenty

V přílohách na této stránce můžete vyhledat zajímavé dokumenty a články, které mohou napomoci vaší práci nebo se orientovat v problematice DMI.


V týdeníku Školství ze dne 22.4.2015 vyšel článek pojednávající o nárocích a možnostech stravování žáků v době maturit, včetně přípravného období. Článek konstatuje, že stravovat lze, je-li žák přítomen. Odpověď na otázku, zda lze v době přípravy na maturitu ubytovat žáka, logicky vyplývá z výkladu ke stravování - může se stravovat, je-li přítomen, je-li zde možnost přítomnosti, tak samozřejmě i ubytování.

Aktualizace 27. dubna 2015 (vš)

MŠMT vydalo metodický výklad k novele zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s účinností od 1.1.2015. Tento výklad obsahuje podmínky, za jakých může ve školství pracovat pedagogický pracovník bez potřebné kvalifikace po Novém roce.

Aktualizace 8. prosince 2014 (vš)

Na základě účasti na dvou seminářích k občanskému zákoníku, zkušeností ověřených praxí a po závěrečné konzultaci s Dr. Valentou jsme vypracovali pro tento školní rok souhlasná prohlášení zákonných zástupců a zletilých žáků, která najdete dole v přílohách. Přiložený dokument považujte za nezávazný vzor.

Aktualizace 16.10.2014 (vš)

Metodický pokyn k odměňování ped. pracovníků vypracoval náměstek ministra PhDr. J. Fryč a stojí za prostudování hlavně proto, že obsahuje souhrnně veškeré důležité informace vztahující se k odměňování ped. pracovníků od zařazování do platových tříd PP přes nárokové a nenárokové složky platu, platové třídy neped. pracovníků až po vzory platových výměrů. Máš-li zájem o kontrolu svého platového zařazení a odměňování vůbec, tak doporučujeme do dokumentu nahlédnout.

Podněty pro jednání na MŠMT.
Přiložený dokument Soubor podnětů a doporučení pro MŠMT... obsahuje řadu návrhů na změny, které OS ADMIN považuje za důležité z hlediska dalšího rozvoje činnosti DM. Snahou asociace bylo všechny podněty řádně vyargumentovat a k tomu byla dne 21.2.2014 svolána Valná hromada asociace.

Těsně před prvním jednáním zainteresovaných osob, které pozval 1. náměstek ministra J. Fryč na ministerstvo dne 5.5.2014, vyšel v Učitelských novinách rozsáhlý článek k problematice domovů, který vycházel z podnětů Valné hromady a které v článku komentovala předsedkyně asociace Mgr. S. Nekolová. Také tento článek najdete v níže uložených dokumentech. 

V dokumentu MŠMT Koncepce podpory mládeže 2014-2020 můžete najít inspiraci pro formulování ŠVP či obsahových cílů a úkolů svého domova.

Aktualizace 12.8.2014 (vš)