Opatření k ochraně žáků

Nacházíte se zde:  »  Aktuality  »  Opatření k ochraně žáků

...jsme se snažili hledat slabší místa v systému ochrany a přijali jsme následující konkrétní opatření:
- monitoring osob vstupujících do budovy provádí trvale recepční služba, pro výkon její služby byla přijata opatření, která jí umožní soustředěnější výkon při monitorování docházkového (čipového) a kamerového systému;
- upřesněna byla pravidla ověřování totožnosti a kontroly pohybu cizích osob po budovách (tj. pracovníci jiných organizací, ale i rodiče) - místo pohybu těchto osob a jejich jednání garantuje navštívený;
- od listopadu 2014 budou personálně posíleny noční služby na budovách Hradecká a J. Masaryka;
- bude znovu provedeno posouzení dostatečnosti a řádného využívání technických prostředků ostrahy a zamezení vniknutí do budov jiným způsobem, než hlavním vchodem (včetně omezení využívání vedlejších vchodů - např. pro cizí strávníky ve ŠJ);
- bude dopracován dokument, s nímž jsou žáci seznamováni na počátku škol. roku, Charakteristika rizik ohrožující zdraví žáků.

S konkrétními opatřeními budou seznámeni všichni žáci a zaměstnanci do 4. listopadu nejdéle.  

12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »
21.12.2017
Internetová poradna
Na stránkách Projektu DVPP byla téměř 7 let provozována Internetová poradna pro účastníky projektu dalšího vzdělávání ped. pracovníků. S ukončením období udržitelnosti projektu nebude poradna již aktualizována. Podrobnosti na stránkách Projekt DVPP. více informací »
21.12.2017
Rozpočtový výhled DMIŠJ
Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem. více informací »