Aktuality

Nacházíte se zde:  »  Aktuality

 

12.03.2018 - Přihláška na školní rok 2018/19

Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce)

více informací »

21.12.2017 - Rozpočtový výhled DMIŠJ

Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem.

více informací »

21.12.2017 - PF 2018

Vedení DMIŠJ přeje všem ubytovaným žákům, jejich rodičům a blízkým a také všem pracovníkům a spolupracovníkům organizace hezké Vánoce a v roce 2018 hodně radostných prožitků, školních nebo pracovních úspěchů a pevné zdraví.

více informací »

21.12.2017 - Internetová poradna

Na stránkách Projektu DVPP byla téměř 7 let provozována Internetová poradna pro účastníky projektu dalšího vzdělávání ped. pracovníků. S ukončením období udržitelnosti projektu nebude poradna již aktualizována. Podrobnosti na stránkách Projekt DVPP.

více informací »

23.11.2017 - Výběrová řízení

Na stránce Výběrová řízení je zveřejněno zadání a podrobnosti k poptávce různých služeb a zboží. Termín podání nabídek ke všem výběrovým řízením je 1. prosince 2017.

více informací »

18.09.2017 - Jízdní kola v DM

V sekci Otázky a odpovědi najdete vysvětlení k (ne)využívání jízdních kol ubytovaných v domově. Objasňuje, proč je ve vnitřním řádu zákaz dovážení jízdních kol a zda se lze domoci změny tohoto rozhodnutí ředitelky DMIŠJ.

více informací »

31.07.2017 - Směrnice o úplatě

Ředitelka DMIŠJ aktualizovala Směrnici o úplatě za ubytování s účinností od 1. 9. 2017. K náhledu nebo stažení je v Dokumentech ze stažení.

více informací »

16.03.2017 - Přihláška 2017/18

Do Dokumentů ke stažení byla umístěna přihláška na školní rok 2017/18. Uzávěrka přihlášek k rozmístění přihlášených na jednotlivé budovy je 31. 5. 2017. Postup zpracování přihlášky, termíny a další informace je pod odkazem Pro zájemce o ubytování.

více informací »

05.03.2017 - Zákonný zástupce

Chcete-li si ujasnit úlohu zákonného zástupce ve vztahu ke vzdělávání dítěte v DM nebo ve škole, tak navštivte stránku Otázky a odpovědi. Aktualizována byla též Poradna pro cílovou skupinu DVPP.

více informací »

20.01.2017 - Aktualizace internetové poradny

Byl aktualizován obsah Internetové poradny pro účastníky projektu DVPP. Doporučujeme účast na vzdělávacích akcích pro ped. pracovníky DMI v 1. pol. 2017.

více informací »

22.11.2016 - Aktualizace internetové poradny

Byla aktualizována Internetová poradna pro účastníky kurzu DVPP a další osoby, které mají oprávnění vstupu na stránku Projekt DVPP. Byly zpřístupněny některé prezentace z Celostátní konference DM (HK, listopad 2016), jejíž spolupořadatelem bylo naše zařízení.

více informací »

08.10.2016 - Aktualizace internetové poradny

Na stránkách Internetové poradny (Projekt DVPP) je pro registrované uživatele nabídka účasti na Celostátní konferenci DM, kterou naše zařízení spolupořádá.

více informací »

15.08.2016 - Inspekční zpráva

Na stránku Dokumenty ke stažení byla vložena závěrečná zpráva České školní inspekce, která provedla šetření v našem DM na konci škol. roku 2015/16.

více informací »

18.07.2016 - Nové dokumenty na stránkách

Na stránku Dokumenty ke stažení byla umístěna aktualizovaná Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování. Dále zde najdete dva tiskopisy pro případ úrazu žáka v DM - tiskopis žádosti o náhradu bolestného a tiskopis pro lékaře, který v něm zhodnotí závažnost úrazu pro pojišťovnu. Na stránku Pro zájemce o ubytování byl vložen dokument ...

více informací »

18.07.2016 - Volná místa

I když přijímací řízení s rozmístěním žáků již proběhlo, tak lze nadále podávat přihlášky k ubytování. Umístění později přijatých žáků však bude nejspíše realizováno na pracovišti Jana Masaryka. Postup při přijímání žáků je popsán na stránce Pro zájemce o ubytování.

více informací »

12.07.2016 - Doporučujeme přečíst

Ubytovaným žákům a jejich zákonným zástupcům doporučujeme nahlédnout na stránce Dokumenty ke stažení například do Vnitřního a Sankčního řádu DMIŠJ. Pokud máte finanční potíže, tak možná využijete ustanovení Směrnice o úplatě za ubytování.

více informací »

21.03.2016 - Přihláška na škol. rok 2016/17

Přihláška k ubytování žáků v DMIŠJ v novém školním roce 2016/17 je umístěna na stránce Dokumenty ke stažení. Poslední termín podání přihlášky je 31. května 2016. Podrobnosti najdete na stránce Pro zájemce o ubytování.

více informací »

20.01.2016 - Informace o obsahu poučení žáků

Na stránce Dokumenty ke stažení jsou umístěny osnovy základního poučení žáků k bezpečnému pobytu v DM, resp. i mimo něj, a dále obsah poučení účastníků akcí DM. Informace se poskytuje žákům i jejich zákonným zástupcům.

více informací »

25.11.2015 - Aktualizace dokumentů na stránce Dokumenty ke stažení

Sdělujeme, že na stránce Dokumenty ke stažení byly umístěny některé nové dokumenty, jako např. informace k poskytování informací. Aktualizovány byly též údaje na stránce Informace pro rodiče.

více informací »

10.11.2015 - Provoz 17. listopadu

Vzhledem k tomu, že řada ředitelů škol dává svým žákům volno na den 16.11., tak dochází k úpravě provozní doby v DMIŠJ. Ubytování i přes svátek pro všechny žáky DMIŠJ bude možné pouze na pracovišti Vocelova...

více informací »

24.08.2015 - Účastníci adaptačního pobytu

Seznam přihlášených na adaptační pobyt najdete na stránce Informace pro ubytované v příloze úplně dole.

více informací »

13.08.2015 - Aktualizace dokumentů ke stažení

Na stránce Dokumenty ke stažení byly aktualizovány některé dokumenty (Vnitřní řád, směrnice o úplatě, tiskopis žádosti, Školní vzdělávací program), jejichž účinnost nastane 1.9.2015

více informací »

02.07.2015 - Omezený provoz v době prázdnin

V době letních prázdnin a dovolených bude provoz v DM omezený. Přihlášky k ubytování lze nadále zasílat, ale nebudou vyřizovány obratem. Kontaktní údaje na vedoucí pracovníky zabezpečující základní funkce DM najdete dále ...

více informací »

26.06.2015 - Přání všeho nej o prázdninách

Přejeme všem žákům již ubytovaným, nebo i těm, kteří se k nám teprve těší, a také všem rodičům a příznivcům našeho zařízení krásné léto a prázdniny plné pozitivních prožitků.

více informací »

07.05.2015 - Videoklip Hradecká

Ve spolupráci s děvčaty ubytovanými na Hradecké ul. byl zpracován krátký videoklip, který přibližuje podmínky života na táto budově. Video je umístěno na YouTube a dostanete se k němu přes stránku Hradecká...

více informací »

27.04.2015 - Přihlášky na nový škol. rok

Zájemci o ubytování v DMIŠJ musí podat přihlášku k ubytování, jejíž tiskopis je umístěn na stránce Dokumenty ke stažení. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2015.

více informací »

16.04.2015 - IntrExpo 2015

Soutěžní přehlídka umělecké tvořivosti ubytovaných žáků se vydařila organizačně, účastí vystavovatelů i návštěvníků. Výsledky najdete na stránce Informace pro ubytované.

více informací »

20.03.2015 - Aktualizace stránek

Do dokumentů ke stažení byla přidána přihláška k ubytování na příští školní rok. Aktualizovány byly též stránky Internetové poradny pro absolventy projektu DVPP (přístup je vyhrazen pouze účastníkům projektu).

více informací »

08.12.2014 - Aktualizace Internetové poradny

Zpráva pro účastníky projektu dalšího vzdělávání vychovatelů: byly aktualizovány stránky poradny, tentokráte na nich objevíte studijní materiály z Celostátní konference pracovníků DMI konané v listopadu v Hradci Králové.

více informací »

22.10.2014 - Opatření k ochraně žáků

Nešťastná událost ve Žďáru nad Sázavou vedla všechny školy a školská zařízení k posouzení otázek bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Stejně tak i nás. Domníváme se, že náš domov je zabezpečen před neoprávněným vniknutím nepovolaných osob řádně. Přesto...

více informací »

14.08.2014 - Změny v platebních podmínkách

Ve školním roce 2014/15 došlo ke změnám v platebních podmínkách - neplatí se vratná záloha ani poplatek za internet. Komentář najdete na stránce Informace pro rodiče a aktualizována je i Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování (Dokumenty ke stažení).

více informací »

12.08.2014 - Volná místa k ubytování

V současnosti jsou k dispozici volná lůžka k ubytování, zejména na pracovišti J. Masaryka. Předpokladem vyřízení žádosti o ubytování je doručení přihlášky (v Dokumentech ke stažení) na adresu ředitelství. Přečtěte si více informací k postupu při přijetí...

více informací »

01.07.2014 - Změna v ceně služeb

Od 1. července se mění cena za ubytování v rámci doplňkové činnosti z 225 na 235 Kč za noc.

více informací »

06.05.2014 - Aktualizace stránek

Byly aktualizovány stránky projektu DVPP - určeno pro uživatele stránek s oprávněním.

více informací »

07.04.2014 - Přihlášky k ubytování na škol. rok 2014/15

Přihlášku k ubytování na příští školní rok si můžete stáhnout na stránce Dokumenty ke stažení. Termín uzávěrky přihlášek je 31.5.2014, poté jsou žáci rozmístěni na budovy. Přihlášku lze ale podat kdykoliv.

více informací »

12.12.2013 - Provoz o vánočních prázdninách na Hradecké

Provozní hodiny na Hradecké: 21.12. v 7 hod končí provoz před prázdninami, dále bude DM v provozu od 26.12. od 18,15 h do 29.12. do 10 h. a od 2.1. od 14 h. do 4.1. do 9 hodin. Běžný provoz bude zahájen v neděli 5.1. od 17 hodin.

více informací »

18.10.2013 - Aktualizace stránek

Na stránkách DMIŠJ byla provedena aktualizace informací pro rodiče (mimo jiné jsou zde zveřejněny výsledky dotazníkových šetření) a na stránkách pro ubytované žáky najdete výsledky studentských předčasných parlamentních voleb uskutečněných v našem DM.

více informací »

24.06.2013 - Sdělení o přijetí do DM

V pátek 21.6.2013 bylo všem, kteří podali přihlášky do 18. června, odesláno sdělení o přijetí a další písemné informace. Pokud Vám nebyla pošta od nás doručena, tak nás kontaktujte na tel. čísle 495 540 064 nebo 733 126 419.

více informací »

17.04.2013 - Přihlášky na nový škol. rok

Přihlášku k ubytování na školní rok 2013/14 lze získat na těchto stránkách v Dokumentech ke stažení nebo i na školách či přímo v našem zařízení na recepcích jednotlivých budov. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2013. Přihlášky lze však posílat i později a kdykoliv.

více informací »

17.04.2013 - K žádostem o snížení úplaty za ubytování

Blíží se souvislé praxe žáků, maturity apod. a s nimi i dotazy na možnosti snížení úplaty za ubytování z důvodu vícedenní nepřítomnosti. Základní informace k tomuto problému jsou obsaženy ve směrnici ředitelky ke stanovení úplaty...

více informací »

24.01.2013 - Aktualizace dokumentů ke stažení

Formálně byla aktualizována Směrnice ředitelky ke stanovení úplaty za ubytování a v Dokumentech ke stažení je též tiskopis žádosti o snížení úplaty.

více informací »

15.01.2013 - Úprava cen jídel ve školní jídelně

Ve ŠJ na pracovišti Vocelova byly od 1.1. zdraženy obědy a večeře pro "cizí" strávníky o jednu korunu z důvodu zvýšení DPH. Ceny základních jídel (snídaně, večeře) pro žáky se nemění. Podrobnosti na stránce Školní jídelna.

více informací »

23.08.2012 - Adaptační prázdninový pobyt žáků 1. ročníků

Adaptační pobyt se uskuteční na všech třech budovách. Děkujeme za výjimečný zájem. Dnešním dnem se uzavřely seznamy přihlášených.

více informací »

28.06.2012 - Umístění chlapců na budově Hradecká

Na budově Hradecká je letos málo volných chlapeckých lůžek. Žádosti některých žadatelů o umístění právě na tuto budovu jsme nuceni odmítat. Některé žáky ubytované ve škol. roce 2011/12 jsme museli přemístit též. Důvody jsou následující:

více informací »

12.04.2012 - Přihláška k ubytování

V dokumentech ke stažení je k dispozici tiskopis přihlášky k ubytování na příští školní rok. Postup jejich zpracování je v Informacích pro rodiče. I když je po uzávěrce přihlášek, tak jsou stále přijímány.

více informací »

12.04.2012 - Aktualizace směrnice o úplatě

Ředitelka DMIŠJ aktualizovala směrnici o úplatě s účinností od 1.1.2012. Směrnice je k nahlédnutí nebo ke stažení na stránce Dokumenty ke stažení.

více informací »

12.04.2012 - Zvýšení cen za stravování

Od nového školního roku budou zvýšeny ceny za stravování. Snídaně nebo přesnídávka do školy (balíček) bude stát 15,- Kč, oběd 29,- Kč a večeře 27,- Kč. Ředitelka nezvýšila měsíční zálohu na stravování, která je nadále 850,- Kč.

více informací »

23.11.2011 - Internetová poradna

Provoz internetové poradny pro osoby zapojené do projektu Aktuální problémy vychovatelské profese (Projekt DVPP) byl zahájen. Vstup na její stránky mají pouze registrovaní účasníci kurzu a další osoby zainteresované na projektu. Pokyny k přihlášení byly zaslány e-mailem.

více informací »

18.08.2011 - Víkendový provoz na Hradecké

Na pracovišti Hradecká bude obvykle jednou za 14 dnů provoz i v sobotu a v neděli. Jednotlivci z ostatních budov budou moci ubytování využít pravděpodobně od října.

více informací »
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »
21.12.2017
Rozpočtový výhled DMIŠJ
Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem. více informací »
21.12.2017
PF 2018
Vedení DMIŠJ přeje všem ubytovaným žákům, jejich rodičům a blízkým a také všem pracovníkům a spolupracovníkům organizace hezké Vánoce a v roce 2018 hodně radostných prožitků, školních nebo pracovních úspěchů a pevné zdraví. více informací »