Nabídka ZČ

Nabídka zájmových aktivit

Jana Masaryka

Ve školním roce 2021/22 nabízíme spoustu možností jak trávit volný čas při pobytu na "intru". Od sportovních aktivit, přes umělecké, kulturní a hudební až po výtvarné. Vybere si téměř každý, snažíme se neustále sledovat nové trendy a inovovat nabídku aktivit. Samozřejmě s ohledem na zvýšená hygienická opatření.

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

17,00 – 18,00 Keramický kroužek– vychovatelka Števková

19,00 – 20,00 Společné cvičení– vychovatelka Goláňová

18,00 – 19,00 Cvičení pro začátečníky– vychovatelka Skořepová

18,30 – 19,30 Stolní tenis– vychovatel Bugel

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

19,00 – 20,00 Dívčí posilovna- vychovatelka Chmelíčková

17,00 – 19,00 Tvořivé ativity– vychovatelka Kyralová

19,00 – 20,00 Volejbal– vychovatelka Skořepová

20,00 – 21,00 Sálová kopaná– vychovatel Bugel

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

19,00 – 20,00 Dívčí posilovna- vychovatelka Chmelíčková

 od 17,00 Vaření– vychovatelka Kyralová

17,00 – 18,00 Střelecký kroužek– vychovatelka Pešková

18,00 – 20,00 Tvoření nejen z pedigu– vychovatelka Goláňová

16,00 – 18,00 Chlapecká posilovna– vychovatel Bugel

18,00 – 19,00 Florbal– vychovatelka Števková

od 18,45 Keramický kroužek– vychovatelka Chmelíčková

19,00 – 20,00 Společné cvičení– vychovatelka Goláňová

0
Počet zájmových aktivit v DM Jana Masaryka během týdne