Odjezdový den ve středu 27. 9. 2023

Odjezdový den ve středu 27. 9. 2023

PRovoz DMIŠJ v tomto týdnu pouze do středy 27. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že většina škol mají na pátek 29. 9. 2023 naplánovaná ředitelská volna, bude provoz DMIŠJ pouze do středy 27. 9. 2023. Pouze 2 školy nemají naplánované ředitelské volno ( 1. SJG a SOAVOŠHK ). Pro tyto žáky jsou domluvené s vedením škol pozdější příjezdy na vyučování. Žáci se musí domluvit s vedením jednotlivých škol na pátečním příjezdu.

Odjezdový den ve středu pro všechny žáky na všech pracovištích do 16:00. 

 

Děkujeme za pochopení

Informace k příjezdům do DMIŠJ

Informace k příjezdům do DMIŠJ

Zde se dozvíte potřebné informace k nedělním přijezdům do DMIŠJ

Nástup do DM po prázdninách bude v neděli 3. 9. od 15 do 19 hodin.  Nastoupí-li Vaše dítě k ubytování později z důvodu nemoci, praxe apod., sdělte to nejpozději do 3. 9. 2023 telefonicky nebo e-mailem recepční službě (kontakty zde). Žáci při nástupu předloží svému vychovateli: Souhlasné prohlášení zákonných zástupců nebo souhlasné prohlášení zletilého žáka, Udělení souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Veškeré dokumenty ke stažení níže.

Žáci, kteří zasílali přihlášky k ubytování pouze elektronicky, odevzdají svému vychovateli tento dokument v písemné formě.

Podmínkou pro ubytování v den nástupu:

– uhrazená první záloha za školské služby včetně mimořádné vratné záloha na drobné výdaje tj. záloha na ubytování ve výši 1 600,- Kč, vratná záloha 200,- Kč a záloha na stravování ve výši 1 500,- Kč (pouze na budově Vocelova), příp. dosud neuhrazený dluh za minulý školní rok,

– dokladová fotografie na průkazku žáka, nově ubytovaní žáci odevzdají 1 fotografii navíc na osobní spis.

Požadavky na vybavení žáků: domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, hygienické potřeby, ručníky, ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat). Doporučujeme také vlastní nádobí a jídelní příbor.

Přejeme příjemný vstup do nového školního roku. 

 

Adaptační kurz na Hradecké ZRUŠEN

Adaptační kurz na Hradecké ZRUŠEN

Adaptační kurz na pracovišti Hradecká je zrušen

Vzhledem k nízkému zájmu budoucích nováčků jsme nucení bohužel adaptační kurz na pracovišti Hradecká zrušit. Všichni žáci, kteří poslali přihlášku dostaly informaci telefonicky od vychovatelů. 

Budeme se na všechny těšit při příjezdu v neděli od 15,00.

Dokumenty k nástupu do DMIŠJ 2023/24

Dokumenty k nástupu do DMIŠJ 2023/24

Zde si můžete stáhnout dokumenty potřebné k nástupu k ubytování do DMIŠJ na školní rok 2023/24

V týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023 bylo odesláno všem uchazečům na uvedené kontaktní mailové adresy sdělení s informacemi k nástupu na jedno z pracovišť DMIŠJ. Zároveň s tímto dokumentem byly zaslány dokumenty potřebné k nástupu. V případě, že se mail špatně zobrazil, jsou dokumenty ke stažení níže. Tyto vyplněné dokumenty prosíme odevzdat na recepci při nástupu k ubytování

Pozvánka na adaptační soutředění

Přihlášku na adaptační soustředění pro žáky 1. ročníků v termínu od 1. 9. do 3. 9. 2023 posílejte do 18. 8. 2023 dle pokynů.

Souhlas osobní údaje pro zákonné zástupce žáků mladších 15 let

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zákonné zástupce žáků mladších 15 let. Tento souhlas platí po dobu ubytování mého dítěte v DM + tři roky.

Souhlas osobní údaje pro žáky 15ti leté a starší

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro žáky 15ti leté a starší. Tento souhlas platí po dobu ubytování mého dítěte v DM + tři roky.

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců k vybraným právním jednáním.

Souhlasné prohlášení zletilých žáků

Souhlasné prohlášení zletilých žáků k vybraným právním jednáním.

Přihláška ke stravování Vocelova 1469/5 na školní rok 2023/24

Stravování poskytujeme pouze žákům ubytovaným na pracovišti Vocelova 1469/5, vyplněnou přihlášku odevzdejte také při nástupu. 

Vnitřní řád DMIŠJ 2023/24

Základní předpis, kterým se řídí organizace DM. Obsahuje práva a povinnosti žáků i rodičů, upřesňuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i majetku, stanoví provozní podmínky.